polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Collection

Search for digital content

Collection Description: Podkarpacie

Digital materials concerning towns and small towns of Podkarpacie and local newspapers and occasional documents published in the region.

Number of publications in collection: 9493

Number of publications in collection and its all subcollections: 9499

Recently added

Loading...

Frequently viewed

  1. Nasz Dom Rzeszów : miesięcznik społeczno-kulturalny. 2014, R. 10, nr 12 (grudzień) [24224]
  2. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882 [12939]
  3. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1870 [11975]
  4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879 [9984]
  5. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [9179]
  6. Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału = Alphabetisch geordnetes Ortschafts-Verzeichniß der Königreiche Galizien und Lodomerien so wie des Großherzogthums Krakau und des Herzogthums Bukowina mit genauer Berückfichtigung der politischen und gerichtlichen Eintheilung, und Angabe der Pfarren, Postämter und landtäftlichen Eigenthümer, mit einer Uebersichtskarte der neuen Eintheilung [6331]
  7. Ekstrakty metrykalne w Archiwum Diecezjalnem Przemyskiem [5910]
  8. Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej : ludność i budynki : na podstawie tymczasowych wyników drugiego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 9.XII 1931 r. oraz Powierzchnia ogólna. Cz. 3a. Województwa południowe = Répertoire des communes de la République Polonaise : population et bâtiments : sur la base des résultats provisories du deuxième Recensement Général de la Population du 9.XII 1931 ainsi que : La supreficie générale. Partie 3a. Départaments du sud [5809]
  9. Bibliografia Rzeszowszczyzny. Za rok 1970 [4981]
  10. Galicya. T. 1, Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo [4481]

More...

Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0