polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Collection

Frequently read publications : Podkarpacka Digital Library

 1. Nasz Dom Rzeszów : miesięcznik społeczno-kulturalny. 2014, R. 10, nr 12 (grudzień) [24200]
 2. Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji: (wybrane aspekty i narzędzia) [24116]
 3. Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi [14646]
 4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882 [12899]
 5. Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw [12669]
 6. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1870 [11957]
 7. Rok 1846 : kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego [11094]
 8. Ilustrowany informator miasta Lwowa : ze spisem miejscowości województwa lwowskiego : na rok 1939 [10273]
 9. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879 [9947]
 10. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [9148]
 11. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim [7049]
 12. Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych [6644]
 13. Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału = Alphabetisch geordnetes Ortschafts-Verzeichniß der Königreiche Galizien und Lodomerien so wie des Großherzogthums Krakau und des Herzogthums Bukowina mit genauer Berückfichtigung der politischen und gerichtlichen Eintheilung, und Angabe der Pfarren, Postämter und landtäftlichen Eigenthümer, mit einer Uebersichtskarte der neuen Eintheilung [6311]
 14. Ekstrakty metrykalne w Archiwum Diecezjalnem Przemyskiem [5841]
 15. Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej : ludność i budynki : na podstawie tymczasowych wyników drugiego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 9.XII 1931 r. oraz Powierzchnia ogólna. Cz. 3a. Województwa południowe = Répertoire des communes de la République Polonaise : population et bâtiments : sur la base des résultats provisories du deuxième Recensement Général de la Population du 9.XII 1931 ainsi que : La supreficie générale. Partie 3a. Départaments du sud [5768]
 16. Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772-1790 : z 9 tablicami i mapą [5325]
 17. Bibliografia Rzeszowszczyzny. Za rok 1970 [4958]
 18. Mapa Galicyi [4952]
 19. Huculszczyzna : z mapą, 5-ma chromolitograficznemi tablicami i 233 illustracyami. T. 1 [4917]
 20. 20-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej [4718]
 21. Galicya. T. 1, Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo [4451]
 22. Opis powiatu jasielskiego [4371]
 23. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. R. 2 [4194]
 24. Szematyzm galicyjskich władz i urzędów skarbowych na rok 1914 : zestawiony wedle stanu z dnia 15. kwietnia 1914 [4136]
 25. Kultura organizacyjna służb informacyjnych bibliotek akademickich: na przykładzie uczelni ekonomicznych [4101]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0