polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15590

Readers on-line: 479

Total number of users: 13323826

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3938]
 2. gazeta [3103]
 3. sprawozdanie szkolne [2247]
 4. książka [1819]
 5. fotografia [1668]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [430]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [210]
 11. korespondencja [168]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [114]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [64]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [49]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [43]
 28. artykuł [41]
 29. katalog [39]
 30. biografia [39]
 31. bibliografia [39]
 32. zbiór wierszy [38]
 33. pamiętnik [34]
 34. jednodniówka [33]
 35. program [31]
 36. podręcznik [28]
 37. księga pamiątkowa [21]
 38. druk ulotny [21]
 39. mapa [20]
 40. obwieszczenie [19]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. śpiewnik [13]
 44. podręcznik akademicki [13]
 45. odezwa [13]
 46. maszynopis [13]
 47. podręcznik szkolny [12]
 48. monografia historyczna [12]
 49. ksiązka [12]
 50. księga adresowa [11]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. literatura piękna [5]
 60. biuletyn [5]
 61. opracowanie historyczne [4]
 62. mowa [4]
 63. przewodnik [3]
 64. plany [3]
 65. odczyt [3]
 66. libretto [3]
 67. cennik [3]
 68. afisz teatralny [3]
 69. skrypt [2]
 70. praca dyplomowa [2]
 71. mapy [2]
 72. kurenda [2]
 73. instrukcja [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. dokument dźwiękowy [2]
 77. rozdział z książki [1]
 78. referat [1]
 79. przewodnik turystyczny [1]
 80. nadbitka [1]
 81. modlitewnik [1]
 82. książka ; podręcznik akademicki [1]
 83. komunikat [1]
 84. inwentarz [1]
 85. formularz [1]
 86. dokument [1]
 87. almanach [1]
 88. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. książka [757463]
 2. czasopismo [752382]
 3. gazeta [380345]
 4. sprawozdanie szkolne [320295]
 5. księga adresowa [70503]
 6. pocztówka [64949]
 7. fotografia [60360]
 8. rozprawa doktorska [53122]
 9. broszura [51485]
 10. spisy [48453]
 11. odbitka [44165]
 12. sprawozdanie [42523]
 13. informator [41103]
 14. bibliografia [39486]
 15. podręcznik akademicki [31892]
 16. starodruk [28247]
 17. kalendarz [24383]
 18. pamiętnik [20359]
 19. rękopis [19427]
 20. dzienniki urzędowe [19303]
 21. album [18850]
 22. księga pamiątkowa [17629]
 23. pismo urzędowe [13487]
 24. zbiór wierszy [13354]
 25. biografia [12987]
 26. mapa [12424]
 27. grafika [11053]
 28. encyklopedia [9418]
 29. monografia historyczna [8494]
 30. materiały konferencyjne [8192]
 31. korespondencja [7869]
 32. katalog [7023]
 33. monografia [6082]
 34. muzykalia [6076]
 35. atlas [5204]
 36. słownik [5134]
 37. jednodniówka [4847]
 38. ksiązka [4113]
 39. antologia [3988]
 40. podręcznik szkolny [3836]
 41. program [2744]
 42. skrypt [2494]
 43. śpiewnik [2394]
 44. druk ulotny [2373]
 45. maszynopis [2067]
 46. artykuł [2004]
 47. statut [1869]
 48. dokument piśmienniczy [1523]
 49. dyplom [1476]
 50. obwieszczenie [1344]
 51. odezwa [1315]
 52. broszura polityczna [1276]
 53. literatura piękna [1271]
 54. przewodnik [1245]
 55. podręcznik [1232]
 56. opracowanie historyczne [1046]
 57. rękopis powielony [953]
 58. telegram [888]
 59. biuletyn [856]
 60. plany [801]
 61. wykład [789]
 62. mowa [784]
 63. opracowanie literackie [772]
 64. książka ; podręcznik akademicki [770]
 65. mapy [706]
 66. dokument ikonograficzny [649]
 67. praca dyplomowa [588]
 68. dziennik [582]
 69. odczyt [527]
 70. rozkaz wojskowy [358]
 71. almanach [354]
 72. inwentarz [290]
 73. libretto [278]
 74. zaproszenie [248]
 75. cennik [200]
 76. instrukcja [153]
 77. kurenda [146]
 78. formularz [129]
 79. adres hołdowniczy [121]
 80. afisz teatralny [99]
 81. komunikat [85]
 82. referat [82]
 83. dokument dźwiękowy [42]
 84. nadbitka [31]
 85. rozdział z książki [20]
 86. dokument [18]
 87. przewodnik turystyczny [13]
 88. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0