polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15571

Readers on-line: 446

Total number of users: 12594618

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3938]
 2. gazeta [3103]
 3. sprawozdanie szkolne [2247]
 4. książka [1811]
 5. fotografia [1668]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [430]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [209]
 11. korespondencja [167]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [114]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [64]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [49]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [43]
 28. artykuł [41]
 29. biografia [39]
 30. bibliografia [39]
 31. zbiór wierszy [38]
 32. katalog [38]
 33. pamiętnik [34]
 34. program [31]
 35. jednodniówka [31]
 36. podręcznik [28]
 37. księga pamiątkowa [21]
 38. mapa [20]
 39. obwieszczenie [19]
 40. druk ulotny [17]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. podręcznik akademicki [13]
 44. odezwa [13]
 45. maszynopis [13]
 46. śpiewnik [12]
 47. podręcznik szkolny [12]
 48. monografia historyczna [12]
 49. ksiązka [12]
 50. księga adresowa [11]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. literatura piękna [5]
 60. biuletyn [5]
 61. opracowanie historyczne [4]
 62. mowa [4]
 63. przewodnik [3]
 64. plany [3]
 65. odczyt [3]
 66. libretto [3]
 67. cennik [3]
 68. afisz teatralny [3]
 69. skrypt [2]
 70. praca dyplomowa [2]
 71. mapy [2]
 72. kurenda [2]
 73. instrukcja [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. dokument dźwiękowy [2]
 77. rozdział z książki [1]
 78. referat [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. książka ; podręcznik akademicki [1]
 82. komunikat [1]
 83. inwentarz [1]
 84. formularz [1]
 85. dokument [1]
 86. almanach [1]
 87. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. książka [752667]
 2. czasopismo [746821]
 3. gazeta [377590]
 4. sprawozdanie szkolne [316319]
 5. księga adresowa [69822]
 6. pocztówka [64200]
 7. fotografia [58027]
 8. rozprawa doktorska [52837]
 9. broszura [51000]
 10. spisy [48117]
 11. odbitka [43826]
 12. sprawozdanie [42209]
 13. informator [40697]
 14. bibliografia [39218]
 15. podręcznik akademicki [31818]
 16. starodruk [28185]
 17. kalendarz [24302]
 18. pamiętnik [20237]
 19. rękopis [19316]
 20. dzienniki urzędowe [19212]
 21. album [18720]
 22. księga pamiątkowa [17438]
 23. pismo urzędowe [13433]
 24. zbiór wierszy [13302]
 25. biografia [12933]
 26. mapa [12378]
 27. grafika [10888]
 28. encyklopedia [9374]
 29. monografia historyczna [8429]
 30. materiały konferencyjne [8162]
 31. korespondencja [7805]
 32. katalog [6969]
 33. muzykalia [6067]
 34. monografia [6044]
 35. atlas [5182]
 36. słownik [5097]
 37. jednodniówka [4779]
 38. ksiązka [4105]
 39. antologia [3977]
 40. podręcznik szkolny [3815]
 41. program [2714]
 42. skrypt [2465]
 43. druk ulotny [2351]
 44. śpiewnik [2335]
 45. maszynopis [2052]
 46. artykuł [1948]
 47. statut [1861]
 48. dokument piśmienniczy [1521]
 49. dyplom [1446]
 50. obwieszczenie [1342]
 51. odezwa [1309]
 52. broszura polityczna [1270]
 53. literatura piękna [1262]
 54. przewodnik [1227]
 55. podręcznik [1220]
 56. opracowanie historyczne [1040]
 57. rękopis powielony [943]
 58. telegram [885]
 59. biuletyn [849]
 60. plany [797]
 61. wykład [785]
 62. mowa [780]
 63. książka ; podręcznik akademicki [769]
 64. opracowanie literackie [764]
 65. mapy [703]
 66. dokument ikonograficzny [645]
 67. praca dyplomowa [583]
 68. dziennik [582]
 69. odczyt [524]
 70. almanach [353]
 71. rozkaz wojskowy [347]
 72. inwentarz [283]
 73. libretto [277]
 74. zaproszenie [246]
 75. cennik [197]
 76. instrukcja [151]
 77. kurenda [144]
 78. formularz [129]
 79. adres hołdowniczy [119]
 80. afisz teatralny [97]
 81. komunikat [85]
 82. referat [82]
 83. dokument dźwiękowy [42]
 84. nadbitka [31]
 85. rozdział z książki [19]
 86. dokument [17]
 87. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0