polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15098

Readers on-line: 6

Total number of users: 9873313

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3830]
 2. gazeta [3071]
 3. sprawozdanie szkolne [2242]
 4. książka [1738]
 5. fotografia [1667]
 6. pocztówka [564]
 7. broszura [359]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [171]
 11. korespondencja [167]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [105]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. dzienniki urzędowe [61]
 19. album [55]
 20. encyklopedia [54]
 21. kalendarz [52]
 22. informator [49]
 23. dyplom [46]
 24. materiały konferencyjne [45]
 25. telegram [44]
 26. biografia [39]
 27. bibliografia [39]
 28. zbiór wierszy [38]
 29. katalog [38]
 30. artykuł [38]
 31. statut [31]
 32. program [31]
 33. pamiętnik [31]
 34. jednodniówka [31]
 35. podręcznik [24]
 36. mapa [20]
 37. obwieszczenie [19]
 38. druk ulotny [17]
 39. rękopis powielony [16]
 40. broszura polityczna [15]
 41. podręcznik akademicki [13]
 42. odezwa [13]
 43. księga pamiątkowa [13]
 44. monografia historyczna [12]
 45. ksiązka [12]
 46. podręcznik szkolny [11]
 47. księga adresowa [11]
 48. śpiewnik [10]
 49. zaproszenie [10]
 50. maszynopis [10]
 51. słownik [9]
 52. atlas [8]
 53. antologia [8]
 54. monografia [7]
 55. wykład [6]
 56. opracowanie literackie [6]
 57. dokument piśmienniczy [6]
 58. literatura piękna [5]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. przewodnik [3]
 63. plany [3]
 64. odczyt [3]
 65. libretto [3]
 66. afisz teatralny [3]
 67. skrypt [2]
 68. praca dyplomowa [2]
 69. mapy [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. cennik [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. nadbitka [1]
 79. modlitewnik [1]
 80. książka ; podręcznik akademicki [1]
 81. komunikat [1]
 82. inwentarz [1]
 83. formularz [1]
 84. almanach [1]
 85. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [513300]
 2. książka [473855]
 3. sprawozdanie szkolne [284154]
 4. gazeta [222208]
 5. księga adresowa [61833]
 6. pocztówka [57423]
 7. rozprawa doktorska [45877]
 8. fotografia [45814]
 9. broszura [37898]
 10. odbitka [36728]
 11. bibliografia [36302]
 12. informator [35568]
 13. spisy [32083]
 14. podręcznik akademicki [30764]
 15. sprawozdanie [19306]
 16. kalendarz [15383]
 17. album [12791]
 18. księga pamiątkowa [12479]
 19. pamiętnik [12089]
 20. mapa [11939]
 21. rękopis [11211]
 22. pismo urzędowe [10934]
 23. starodruk [8851]
 24. grafika [8753]
 25. biografia [8604]
 26. materiały konferencyjne [7355]
 27. monografia historyczna [6756]
 28. korespondencja [6532]
 29. zbiór wierszy [6037]
 30. dzienniki urzędowe [5322]
 31. katalog [4782]
 32. monografia [4435]
 33. atlas [4103]
 34. ksiązka [3542]
 35. jednodniówka [3314]
 36. słownik [2474]
 37. podręcznik szkolny [2290]
 38. druk ulotny [1879]
 39. skrypt [1732]
 40. program [1720]
 41. śpiewnik [1705]
 42. maszynopis [1430]
 43. obwieszczenie [1234]
 44. muzykalia [1230]
 45. dyplom [1209]
 46. odezwa [1170]
 47. literatura piękna [1167]
 48. artykuł [1161]
 49. statut [1122]
 50. przewodnik [1064]
 51. antologia [1059]
 52. broszura polityczna [991]
 53. opracowanie historyczne [960]
 54. wykład [752]
 55. opracowanie literackie [709]
 56. telegram [701]
 57. plany [677]
 58. rękopis powielony [630]
 59. dokument ikonograficzny [616]
 60. mapy [596]
 61. dokument piśmienniczy [486]
 62. mowa [439]
 63. odczyt [437]
 64. encyklopedia [418]
 65. biuletyn [387]
 66. podręcznik [346]
 67. praca dyplomowa [317]
 68. inwentarz [261]
 69. libretto [256]
 70. zaproszenie [192]
 71. cennik [165]
 72. dziennik [160]
 73. książka ; podręcznik akademicki [152]
 74. formularz [121]
 75. instrukcja [119]
 76. adres hołdowniczy [107]
 77. kurenda [94]
 78. komunikat [81]
 79. referat [80]
 80. afisz teatralny [79]
 81. almanach [40]
 82. dokument dźwiękowy [33]
 83. nadbitka [22]
 84. rozdział z książki [15]
 85. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0