polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 14957

Readers on-line: 15

Total number of users: 9754994

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3827]
 2. gazeta [2992]
 3. sprawozdanie szkolne [2240]
 4. książka [1723]
 5. fotografia [1667]
 6. pocztówka [564]
 7. broszura [332]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. korespondencja [167]
 11. sprawozdanie [163]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [105]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. dzienniki urzędowe [61]
 19. album [55]
 20. kalendarz [52]
 21. informator [49]
 22. dyplom [46]
 23. materiały konferencyjne [45]
 24. telegram [44]
 25. encyklopedia [40]
 26. biografia [39]
 27. bibliografia [39]
 28. zbiór wierszy [38]
 29. katalog [38]
 30. artykuł [38]
 31. program [31]
 32. pamiętnik [31]
 33. jednodniówka [31]
 34. statut [25]
 35. podręcznik [23]
 36. mapa [20]
 37. obwieszczenie [18]
 38. druk ulotny [17]
 39. rękopis powielony [16]
 40. broszura polityczna [15]
 41. podręcznik akademicki [13]
 42. odezwa [13]
 43. księga pamiątkowa [13]
 44. monografia historyczna [12]
 45. ksiązka [12]
 46. podręcznik szkolny [11]
 47. księga adresowa [11]
 48. śpiewnik [10]
 49. zaproszenie [10]
 50. maszynopis [10]
 51. słownik [9]
 52. atlas [8]
 53. antologia [8]
 54. monografia [7]
 55. wykład [6]
 56. opracowanie literackie [6]
 57. dokument piśmienniczy [6]
 58. literatura piękna [5]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. przewodnik [3]
 63. plany [3]
 64. odczyt [3]
 65. libretto [3]
 66. afisz teatralny [3]
 67. skrypt [2]
 68. praca dyplomowa [2]
 69. mapy [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. cennik [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. nadbitka [1]
 79. modlitewnik [1]
 80. książka ; podręcznik akademicki [1]
 81. komunikat [1]
 82. inwentarz [1]
 83. formularz [1]
 84. almanach [1]
 85. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [499201]
 2. książka [465872]
 3. sprawozdanie szkolne [278593]
 4. gazeta [216971]
 5. księga adresowa [60932]
 6. pocztówka [56441]
 7. rozprawa doktorska [44834]
 8. fotografia [43642]
 9. broszura [36679]
 10. odbitka [36014]
 11. bibliografia [35495]
 12. informator [34856]
 13. spisy [31012]
 14. podręcznik akademicki [30592]
 15. sprawozdanie [18703]
 16. kalendarz [15056]
 17. album [12547]
 18. księga pamiątkowa [12173]
 19. mapa [11833]
 20. pamiętnik [11828]
 21. rękopis [11036]
 22. pismo urzędowe [10867]
 23. starodruk [8710]
 24. grafika [8562]
 25. biografia [8486]
 26. materiały konferencyjne [7291]
 27. monografia historyczna [6640]
 28. korespondencja [6464]
 29. zbiór wierszy [5872]
 30. dzienniki urzędowe [5128]
 31. katalog [4712]
 32. monografia [4360]
 33. atlas [4003]
 34. ksiązka [3501]
 35. jednodniówka [3161]
 36. słownik [2417]
 37. podręcznik szkolny [2266]
 38. druk ulotny [1867]
 39. program [1697]
 40. skrypt [1652]
 41. śpiewnik [1648]
 42. maszynopis [1389]
 43. obwieszczenie [1219]
 44. muzykalia [1218]
 45. dyplom [1169]
 46. odezwa [1157]
 47. literatura piękna [1137]
 48. artykuł [1101]
 49. statut [1067]
 50. antologia [1049]
 51. przewodnik [1002]
 52. broszura polityczna [984]
 53. opracowanie historyczne [953]
 54. wykład [746]
 55. opracowanie literackie [695]
 56. telegram [688]
 57. plany [631]
 58. rękopis powielony [624]
 59. dokument ikonograficzny [612]
 60. mapy [557]
 61. dokument piśmienniczy [481]
 62. mowa [437]
 63. odczyt [435]
 64. encyklopedia [380]
 65. biuletyn [374]
 66. podręcznik [322]
 67. praca dyplomowa [306]
 68. inwentarz [257]
 69. libretto [253]
 70. zaproszenie [192]
 71. dziennik [157]
 72. cennik [154]
 73. książka ; podręcznik akademicki [148]
 74. formularz [120]
 75. instrukcja [119]
 76. adres hołdowniczy [104]
 77. kurenda [92]
 78. komunikat [81]
 79. referat [80]
 80. afisz teatralny [78]
 81. almanach [38]
 82. dokument dźwiękowy [33]
 83. nadbitka [20]
 84. rozdział z książki [14]
 85. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0