polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Your Tags

No tags found

Technical information

To use this Digital Library to its fullest potential we recommend that you install on your computer the newest version of internet browser. The minimal requirements are :

  • Mozilla 1.0

  • Netscape Navigator 4.0

  • Internet Explorer 4.0

    We do not recommend IE ver. 9.0

  • Or any other compatible with these.

Some publications cannot be viewed without a specialized software: Java Virtual Machine — for free download, go to http://www.java.com/en/download/index.jsp

Adobe Reader (PDF format) — for free download, go to http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Lizardtech DjVu Control (DjVu format) — several sites offer free download http://www.lizardtech.com/

 

Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0